Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta avoir ras le bol de från svenska till franska

Översätt avoir ras le bol de till andra språk