Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta avoir une peur bleue från franska till svenska

Översätt avoir une peur bleue till andra språk