Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta avsedd för, riktad mot från svenska till franska

motvers

Översätt avsedd för, riktad mot till andra språk