Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta avslöja, ange, peka ut från svenska till franska

Översätt avslöja, ange, peka ut till andra språk