Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta bästa vän från svenska till franska

Annons
vänami
Annons
Annons
Annons
Annons

Översätt bästa vän till andra språk