Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta bästa, den bästa, det bästa från svenska till franska

Översätt bästa, den bästa, det bästa till andra språk