Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta bättre (komparativ bra, bättre, bäst) från svenska till franska

brabien
butbra

Översätt bättre (komparativ bra, bättre, bäst) till andra språk