Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta både, lika väl från svenska till franska

somque
somqui

Översätt både, lika väl till andra språk