Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta baserade p�� från svenska till franska

omsur
sur

Översätt baserade p�� till andra språk