Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta baserade på från svenska till franska

sur
omsur

Översätt baserade på till andra språk