Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta be n��gon att från svenska till franska

attque

Översätt be n��gon att till andra språk