Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta be om hjälp från svenska till franska

medavec

Översätt be om hjälp till andra språk