Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta behöva, vara tvungen från svenska till franska

Översätt behöva, vara tvungen till andra språk