Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta bekymra sig om från svenska till franska

Översätt bekymra sig om till andra språk