Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta berätta lite om dig själv från svenska till franska

Översätt berätta lite om dig själv till andra språk