Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta berätta då! från svenska till franska

jagmoi

Översätt berätta då! till andra språk