Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta ber��md, k��nd från svenska till franska

jagmoi

Översätt ber��md, k��nd till andra språk