Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta berger (m) allemand, chien (m) loup från svenska till franska

Översätt berger (m) allemand, chien (m) loup till andra språk