Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta bestämma sig för att från svenska till franska

Översätt bestämma sig för att till andra språk