Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta beurre ramolli från franska till svenska

Översätt beurre ramolli till andra språk