Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta bien pay��, bien pay��e från svenska till franska

brabien

Översätt bien pay��, bien pay��e till andra språk