Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta bien s��r, bien sur från svenska till franska

brabien
omsur
sur

Översätt bien s��r, bien sur till andra språk