Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta bien mûrs från svenska till franska

brabien

Översätt bien mûrs till andra språk