Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta bien payé, bien payée från franska till svenska

bienbra

Översätt bien payé, bien payée till andra språk