Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta bien sûr från franska till svenska

sur
surom

Översätt bien sûr till andra språk