Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta bien sûr, bien sur från franska till svenska

surom
sur

Översätt bien sûr, bien sur till andra språk