Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta bien sûr que non från svenska till franska

sur
omsur

Översätt bien sûr que non till andra språk