Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta bien sûr que non från svenska till franska

Annons
Annons
Annons
omsur
sur
Annons
Annons

Översätt bien sûr que non till andra språk