Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta binda ihop, f��rena från svenska till franska

Översätt binda ihop, f��rena till andra språk