Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta bise från franska till svenska

Annons
bizpuss
Annons
Annons
Annons
Annons

Översätt bise till andra språk