Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta blåsa upp, stiga upp från svenska till franska

Översätt blåsa upp, stiga upp till andra språk