Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta bl��b��ren från svenska till franska

RenPur

Översätt bl��b��ren till andra språk