Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta bl��sa upp, stiga upp från svenska till franska

Översätt bl��sa upp, stiga upp till andra språk