Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta blanc, blanche från franska till svenska

vitbor
quesom
quisom

Översätt blanc, blanche till andra språk