Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta blesser, bles��e (f), bles�� (m) från svenska till franska

Översätt blesser, bles��e (f), bles�� (m) till andra språk