Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta bli blixtf��r��lskad från svenska till franska

Översätt bli blixtf��r��lskad till andra språk