Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta bli f��rol��mpad från svenska till franska

Översätt bli f��rol��mpad till andra språk