Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta boîte de conserve från svenska till franska

Översätt boîte de conserve till andra språk