Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta bord de mer (m) från svenska till franska

merplus
vidpour

Översätt bord de mer (m) till andra språk