Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta bouilli, bouillie från franska till svenska

Annons
Annons

Översätt bouilli, bouillie till andra språk