Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta bouilli, bouillir från franska till svenska

queatt

Översätt bouilli, bouillir till andra språk