Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta bouilli, cuit från svenska till franska

brabien

Översätt bouilli, cuit till andra språk