Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta bra kompisar från svenska till franska

brabien
butbra

Översätt bra kompisar till andra språk