Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta bra, trevlig från svenska till franska

Annons
Annons
brabien
Annons
butbra
Annons
Annons

Översätt bra, trevlig till andra språk