Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta bra idé från svenska till franska

brabien
butbra

Översätt bra idé till andra språk