Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta bredvid från svenska till franska

vidpour
biocine

Översätt bredvid till andra språk