Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta bredvid bion från svenska till franska

biocine
vidpour

Översätt bredvid bion till andra språk