Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta c'est ça, c'est ca från svenska till franska

Översätt c\'est ça, c\'est ca till andra språk