Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta c'est génial ça !, c'est génial ca ! från svenska till franska

Översätt c\'est génial ça !, c\'est génial ca ! till andra språk