Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta c'est l'anniversaire de ma cousine från svenska till franska

Översätt c\'est l\'anniversaire de ma cousine till andra språk