Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta c´est pourquoi från franska till svenska

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons

Översätt c´est pourquoi till andra språk

© Copyright Byte Labs AB 2018